ArBETEN 

Ekviken Entreprenad AB

MARKARBETEN OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Utför det mesta inom markarbeten och maskinsarbeten, till exempel:

* utveckling av nya tomtområden

* VA-arbeten

* el-data schakter

* vägar

* grunder

* rivningsarbeten

* schaktarbeten åt arkeologiföretag

* transporter av schaktmassor